×
คูปอง
ใส่รหัสคูปองเพื่อรับส่วนลด
ใช้คูปอง
คอร์ส ป. 6
สำหรับน้องๆ ป.6 ที่จะเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 เน้นปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจ เพื่อที่จะไปทำสอบได้อย่างมั่นใจ เน้น 5 วิชาหลัก คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคม จะสอบได้ควรจะต้องมีพื้นฐานที่ดี และมั่นคง กว่า 80% ของนักเรียนที่เรียนคอร์สนี้ สามารถสอบเข้าโรงเรียนรัฐได้ แต่ละห้องรับไม่เกิน 12 คน
เรียงตาม
คอร์สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมใหม่ คอร์สนี้จะเรียนช่วงปิดเทอม เรียน 3 วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ แต่ละห้องรับไม่เกิน 15 ที่นั่ง เพื่อควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน ดูตารางสอนด้านล่าง
1,900.00 ฿
สำหรับน้องๆ ป.6 ที่จะเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 เน้นปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจ เพื่อที่จะไปทำสอบได้อย่างมั่นใจ รับห้องละไม่เกิน 12 คน เพื่อควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน ดูตารางสอนด้านล่าง
2,700.00 ฿
สำหรับน้องๆ ป.6 ที่จะเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 เน้นปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจ เพื่อที่จะไปทำสอบได้อย่างมั่นใจ รับห้องละไม่เกิน 12 คน เพื่อควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน ดูตารางสอนด้านล่าง
2,700.00 ฿
สำหรับน้องๆ ป.6 ที่จะเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 เน้นปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจ เพื่อที่จะไปทำสอบได้อย่างมั่นใจ รับห้องละไม่เกิน 12 คน เพื่อควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน ดูตารางสอนด้านล่าง
2,700.00 ฿
สำหรับน้องๆ ป.6 ที่จะเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 เน้นปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจ เพื่อที่จะไปทำสอบได้อย่างมั่นใจ รับห้องละไม่เกิน 12 คน เพื่อควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน ดูตารางสอนด้านล่าง
2,700.00 ฿
You've viewed 5 of 5 products
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.