×
Skip Navigation Linksหน้าหลัก > เรียนภาษา
คูปอง
ใส่รหัสคูปองเพื่อรับส่วนลด
ใช้คูปอง
เรียนภาษา
รวบรวมคอร์สเรียนภาษาต่างๆ อย่างภาษาอังกฤษ และจีนมาให้ใกล้ชุมชนมากขึ้น
All Categories
เรียนภาษาจีน
ใหม่
สอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลย เน้น 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เนื้อหาในระดับที่ 1 ทั้งหมด 40 ชั่วโมง แต่แบ่งเป็น 2 ครั้งๆ ครั้งละ 20 ชม. หนังสือที่ใช้เป็น ฮั่นอวี่เจียวเฉิง (Hanyu Jiao Cheng: 汉语教程 1-1) ราคาตำราไม่ได้รวมอยู่ในค่าเรียน
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
ใหม่
สอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่พอมีพื้นฐานมาบางหรือเรียนระดับ 1 มาแล้ว เรียน ทั้งหมด 30 ชั่วโมง หนังสือที่ใช้เป็น ฮั่นอวี่เจียวเฉิง (Hanyu Jiao Cheng: 汉语教程 1-2) ราคาตำราไม่ได้รวมอยู่ในค่าเรียน
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
ใหม่
สอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่พอมีพื้นฐานมาบางหรือเรียนระดับ 1และ2 มาแล้ว เรียน ทั้งหมด 20 ชั่วโมง หนังสือที่ใช้เป็น ฮั่นอวี่เจียวเฉิง (Hanyu Jiao Cheng: 汉语教程 2-1) ราคาตำราไม่ได้รวมอยู่ในค่าเรียน
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
ใหม่
สนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ระดับ 1 เน้น 3 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เรียนทั้งหมด 40 ชั่วโมง แต่แบ่งเป็น 2 ครั้งๆ ครั้งละ 20 ชม. ตำราที่ใช่ Short-Term Spoken Chinese; Threshold Vol.1 汉语口语速成;入门篇 [上]) ราคายังไม่รวมค่าตำรา
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
ใหม่
สนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่พอมีพื้นฐานภาษาจีนบาง ระดับ 2 เน้น 3 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง ตำราที่ใช่ Short-Term Spoken Chinese; Threshold Vol.1 汉语口语速成;入门篇 [下])ราคายังไม่รวมค่าตำรา
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
เรียนภาษาอังกฤษ
ใหม่
คอร์สเรียนแกรมม่าสุดสนุก เน้นการปูพื้นฐานให้แน่น เหมาะกับคนที่พื้นฐานไม่แข็งแรง หรือยังจะปรับให้ดีขึ้น สอนโดยอ. ผู้มีประสบการณ์กว่า 30ปี เน้นการสอนแบบ Edutainment ที่ประยุกต์กิจกรรม และการเล่นเกมส์เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถนนำไปใช้ได้จริง
3,500.00 ฿
ใหม่
คอร์สเรียนแกรมม่าสุดสนุก เน้นการปูพื้นฐานให้แน่น เหมาะกับคนที่พื้นฐานไม่แข็งแรง หรือยังจะปรับให้ดีขึ้น สอนโดยอ. ผู้มีประสบการณ์กว่า 30ปี เน้นการสอนแบบ Edutainment ที่ประยุกต์กิจกรรม และการเล่นเกมส์เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถนนำไปใช้ได้จริง
3,500.00 ฿
ใหม่
คอร์ส ตลุยข้อสอบอังกฤษ O-Net ป.6 จะเป็นการเน้นทำข้อสอบจากหลายๆ ปีมารวมกัน เพื่อให้นักเรียนได้ลองทำข้อสอบที่หลากหลาย นักเรียนจะได้มั่นใจในการทำข้อสอบของจริงมาขึ้น สอนโดยอ. ผู้มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่ทำให้นร. ติดรร.ดังๆ มาแล้วมามาย
3,500.00 ฿
ใหม่
คอร์สเตรียมสอบภาษาอังกฤษ O-Net ม.3 จะเป็นการเน้นเนื้อหาที่ใช้สอบแแกรม่า ปูพื้นฐานแกรมม่าให้แน่น สไตล์ Edutainment ืี่จะประยุกต์ ทั้งการเล่นเกมส์ แบบฝึกหัด กิจกรรม และร้องเพลง เพื่อให้น้องๆ จำไปใช้ได้ง่ายขึ้น แล้วจะรู้ว่าแกรมม่าไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด
3,500.00 ฿
ใหม่
คอร์สเตรียมสอบภาษาอังกฤษ O-Net ม.3 สอนโดยอ.ต่างชาติ จะเป็นการเน้นเนื้อหาที่ใช้สอบ Conversation ปูพื้นฐานแกรมม่าให้แน่น สไตล์ Edutainment ืี่จะประยุกต์ ทั้งการเล่นเกมส์ แบบฝึกหัด กิจกรรม และสนทนา สร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และสอบได้ดี
3,500.00 ฿
ใหม่
คอร์สภาษาอังกฤษแบบส่วนตัว เลือกวันและเวลาเรียนได้ ชม. ละ 600 บาท 10 ชม. 5,500 บาท หากมาเป็นกลุ่ม ไม่เกิน 2 คน คิดชม. ละ 600 บาท ระหว่าง 3-5 คน ชม.ละ 700 บาท
600.00 ฿
New Arrival
สินค้ามาใหม่ - เรียนภาษา
New
คอร์สเรียนแกรมม่าสุดสนุก เน้นการปูพื้นฐานให้แน่น เหมาะกับคนที่พื้นฐานไม่แข็งแรง หรือยังจะปรับให้ดีขึ้น สอนโดยอ. ผู้มีประสบการณ์กว่า 30ปี เน้นการสอนแบบ Edutainment ที่ประยุกต์กิจกรรม และการเล่นเกมส์เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถนนำไปใช้ได้จริง
3,500.00 ฿
New
คอร์สเรียนแกรมม่าสุดสนุก เน้นการปูพื้นฐานให้แน่น เหมาะกับคนที่พื้นฐานไม่แข็งแรง หรือยังจะปรับให้ดีขึ้น สอนโดยอ. ผู้มีประสบการณ์กว่า 30ปี เน้นการสอนแบบ Edutainment ที่ประยุกต์กิจกรรม และการเล่นเกมส์เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถนนำไปใช้ได้จริง
3,500.00 ฿
New
คอร์ส ตลุยข้อสอบอังกฤษ O-Net ป.6 จะเป็นการเน้นทำข้อสอบจากหลายๆ ปีมารวมกัน เพื่อให้นักเรียนได้ลองทำข้อสอบที่หลากหลาย นักเรียนจะได้มั่นใจในการทำข้อสอบของจริงมาขึ้น สอนโดยอ. ผู้มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่ทำให้นร. ติดรร.ดังๆ มาแล้วมามาย
3,500.00 ฿
New
คอร์สเตรียมสอบภาษาอังกฤษ O-Net ม.3 จะเป็นการเน้นเนื้อหาที่ใช้สอบแแกรม่า ปูพื้นฐานแกรมม่าให้แน่น สไตล์ Edutainment ืี่จะประยุกต์ ทั้งการเล่นเกมส์ แบบฝึกหัด กิจกรรม และร้องเพลง เพื่อให้น้องๆ จำไปใช้ได้ง่ายขึ้น แล้วจะรู้ว่าแกรมม่าไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด
3,500.00 ฿
New
คอร์สเตรียมสอบภาษาอังกฤษ O-Net ม.3 สอนโดยอ.ต่างชาติ จะเป็นการเน้นเนื้อหาที่ใช้สอบ Conversation ปูพื้นฐานแกรมม่าให้แน่น สไตล์ Edutainment ืี่จะประยุกต์ ทั้งการเล่นเกมส์ แบบฝึกหัด กิจกรรม และสนทนา สร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และสอบได้ดี
3,500.00 ฿
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.