×
หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > อยากเรียนต่อแพทย์แต่ไม่จบสายวิทย์ทำไง
อยากเรียนต่อแพทย์แต่ไม่จบสายวิทย์ทำไง
อยากเรียนต่อแพทย์แต่ไม่จบสายวิทย์ทำไง
18 Aug, 2019 / By aandrcospace
Images/Blog/bC7zv3wB-โปรโมชั่นโปร #เพื่อน้องคนขยัน#.png

สำหรับน้องๆ ที่จบมาทางสายวิทย์-คณิต แต่อยากจ่ะเรียนต่อคณะแพทย์ ขอแนะนำวิธีดังนี้

 1. ต้องลงสมัครสอบ วิชาความถนัดแพทย์ (กสพท) ซึ่งเป็นรอบการรับสมัครผ่านระบบ TCAS หรือ
 2. เลือกเรียนต่อแพทย์ในต่างประเทศ โดยการสอบเทียบวุฒิการศึกษา GED (General Educational Development) 

1. เลือกสอบ กสพท หรือ วิชาความถนัดแพทย์

สัดส่วนคะแนนที่นำมาใช้ในการพิจารณาคือ 30 % ข้อสอบประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

 • ด้านเชาว์ปัญญา เช่น คณิตศาสตร์ อนุกรมเลข อนุกรมภาพ การอ่านจับใจความ เป็นต้น
 • ด้านจริยธรรมทางการแพทย์ ซึ่งไม่มีสอนในห้องเรียน
 • ด้านทักษะการเชื่อมโยง คล้าย ๆ กับการสอบ GAT แต่จะมีความซับซ้อนมากกว่านิดหน่อย

และยังต้องใช้ผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 7 วิชา) และ O-NET (ใช้ 5 วิชา) อีกด้วย มีรายละเอียดดังนี้

ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ

โดยใช้ผลคะแนนสอบเพียง 7 วิชาเท่านั้น และสัดส่วนคะแนนที่นำมาใช้คือ 70 % ได้แก่

 • วิทยาศาสตร์ (แบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) : 40%
 • คณิตศาสตร์ 1 : 20%
 • ภาษาไทย : 10%
 • ภาษาอังกฤษ : 20%
 • สังคมศึกษาและวัฒธรรม : 10%

ผลคะแนน O-NET

โดยใช้ผลคะแนนสอบ O-NET 5 วิชา และจะต้องทำคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณา วิชาที่ใช้ผลคะแนน ได้แก่

 • วิทยาศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษาและวัฒธรรม

2. เลือกสอบเทียบวุฒิ GED

การเลือกสอบเทียบวุฒิการศึกษา GED (General Educational Development) ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี หากใครต้องการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอยู่แล้ว เช่นในประเทศโปรแลนด์ ที่เปิดรับการสมัครสอบเทียบวุฒิ GED สาเหตุที่ GED ได้รับการยอมรับเพราะมีข้อสอบที่เป็นส่วนของการวิเคราะห์ การมองแบบมีมิติสัมพันธ์ แบบทดสอบในเรื่องจริยธรรม แบบทดสอบความคิดเชื่อมโยงที่มีความคล้ายกับข้อสอบ กสพท ฯลฯ 

หลังจากที่น้องๆ ได้รับวุฒิ GED มาแล้ว ขั้นต่อมาก็ต้องทำการสมัครสอบแอดมิชชันเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยโดยตรง

การสอบ GED มีวิชาที่น้อง ๆ จะต้องสอบ 4 วิชาด้วยกัน ได้แก่ 

1. Mathematics Reasoning
2. Social Studies
3. Science
4. Reasoning Through Language Arts (RLA)

ทั้งนี้ในแต่ละวิชาจะมีจำนวนคำถาม 30-50 ข้อด้วยกัน เป็นช้อยเลือกตอบเกือบทั้งหมด ส่วนในวิชา Reasoning Through Language Arts จะแบ่งออกเป็นพาร์ทอ่านและพาร์ทเขียน และในแต่ละวิชาจะมีคะแนนอยู่ที่ประมาณ 200-800 คะแนน

ที่มา: Campus Star

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.