×
หน้าหลัก > การศึกษา > “อสมท” จับมือ “OKMD” เตรียมสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ
“อสมท” จับมือ “OKMD” เตรียมสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ
“อสมท” จับมือ “OKMD” เตรียมสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ
16 May, 2019 / By aandrcospace
Images/Blog/QuyOejgk-Blog OKMD.png

เมื่อเร็วๆ นี้ ก้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ National Knowledge Center: NKC ระหว่าง สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD  และ บมจ. อสมท. หรือ MCOT 

โครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ คืออะไร

โครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ NKC ถูกก่อตั้งเพื่อสร้างศูนย์รวมการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย โดยเปิดพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต และเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยที่มีพื้นที่แหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่และทันสมัย รวมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือความรู้มากมาย ทั้งนี้โครงการ NKC จะถูกก่อสร้างขึ้นที่ บริเวณเนื้อที่ 20 ไร่ จากทั้งหมด 50 ไร่ที่เป็นพื้นที่ของ อสมท. ตั้งอยู่บนถนนเทียมร่วมมิตร ติดกระทรวงวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์หลักของ NKC

วัตถุประสงค์หลักมี ประการ คือ 

  1. เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการเรียนรู้ ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 
  2. เพื่อจัดตั้งต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในพื้นที่การเรียนรู้ขนาดใหญ่ ที่รองรับการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อให้ค้นพบศักยภาพของตนเอง รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงองค์ความรู้ของประชาชน 
  3. พื่อร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม ทั้งในเชิงกายภาพของการใช้พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย ผ่านรูปแบบบริการทางความรู้ที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิดพื้นที่สีเขียวที่คนในสังคมธรรมชาติ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) – สบร. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Office of Knowledge Management and Development (Public Organization) – OKMD จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา “จัดตั้งสำนักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 มีวัตถุประสงค์หลักในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสแสวงหา พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพความคิดของประชาชนและเยาวชนของประเทศ

ที่มา: OKMD และ ผู้จัดการออนไลน์

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.