×
หน้าหลัก > การศึกษา > TK Public Online Library
TK Public Online Library
TK Public Online Library
20 May, 2019 / By aandrcospace
Images/Blog/j6kQj2av-Blog TK Public Online Libray.png

ประวัติ TK Public Online Library

เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา กับการเปิดตัวครั้งแรกของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ “TK Public Online Library” พัฒนาระบบบริการในรูปแบบห้องสมุดออนไลน์ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการแสวงหาความรู้ของเหล่านักอ่านทั้งหลาย กว่า 7,000 รายการ จนถึงปัจจุบันซึ่งมีมากถึง 20,000 รายการแล้ว 

TK Public Online Library มีออะไรให้อ่านบาง

ทาง TK Public Online Library ให้บริการสื่ออนไลน์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของเหล่าผู้รักการอ่านหนังสือทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น หนังสือ นิตยสาร และสื่อการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ มาทั้งในรูปแบบอีบุ๊ค หนังสือเสียง วิดีโอ และคอร์สออนไลน์ มีเนื้อหาที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย โดยได้มีการแบ่งเป็น

  • อีบุ๊คกว่า 20,000 เล่ม 
  • หนังสือเสียงกว่า 800 ชิ้น
  • วิดีโอและคอร์สออนไลน์กว่า 400 ชิ้น

ประเภทของเนื้อหาก็หลากหลาย มีให้เลือกอ่านตั้งแต่ จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง, ธุรกิจและการจัดการ, หนังสือเด็ก, วรรณกรรมเยาวชน, ท่องเที่ยว, นวนิยาย เรื่องสั้น, ภาษา, ความรู้ทั่วไป เป็นต้น

ดูได้ที่ไหนบาง

ใครที่สนใจ สามารถเข้าไปหยิบ ยืม จองกันได้ ที่ www.tkpark.or.th เพียงแค่สมัครสมาชิก และนำ Username และ Password ที่ได้ ไปใช้ผ่าน 4 แอปพลิเคชัน ได้แก่

  1. TK Park Online Library รวบรวมหนังสืออีบุ๊ก หนังสือเสียง วิดีโอ และคอร์สออนไลน์ภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ
  2. Libby by Overdrive หนังสืออีบุ๊ก และหนังสือเสียง และวิดีโอสารคดีภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมทั่วโลก
  3. 2ebook Library หนังสืออีบุ๊ก ความรู้และวิชาการภาษาไทย
  4. PressReader รวบรวมหนังสือพิมพ์และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์กว่า 60 ภาษาทั่วโลก

TK Park Online Public Library

เกี่ยวกับ TK Park

TK Park หรือ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ 4/2547 เรื่อง การจัดตั้งและการจัดการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายในโดยมีวัตถุ ประสงค์ในการสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้เพื่ออนาคต โดยเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการ แสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกระจายความรู้ และเป็นแหล่ง ข้อมูลสาธารณะที่ง่ายในการเข้าถึง และสะดวกในการใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต

TK Park อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 มีพื้นที่บริการทั้งสิ้น 3,700 ตารางเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวัน ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ และ TK Park

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.